Strona Główna > Wydarzenia 2018
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Wydarzenia 2018

Kalendarz imprez 2018 r

 

Daty/y imprezy

Nazwa

Rodzaj – artystyczna, sportowa, integracyjna

Miejsce imprezy/konkrety adres

Organizator, adres, telefon, e-mail, adres strony www

Opis imprezy – czego dotyczy, dla jakiej grupy itp.

           

22.02. 2018

Halowy Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych

Impreza sportowa

MOSiR w Olecku

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku oraz Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Olecku tel. 87 520 49 45, e-mail: wtzmn@op.pl

Impreza sportowa, mecze piłki nożnej rozgrywane przez osoby niepełnosprawne.

15.03.2018r.

„Wiosenne Pejzaże”

Impreza artystyczna

Regionalny Ośrodek Kultury „Mazury Garbate” w Olecku

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku oraz Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Olecku tel. 87 520 49 45, e-mail: wtzmn@op.pl

 

 

Imprez kulturalna – przedstawienie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych, przeznaczona dla społeczności lokalnej.

 

 

6 czerwca 2018

Regionalny Turniej Tenisa Stołowego Osób Niepełnosprawnych

Impreza sportowa

MOSiR w Olecku

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku oraz Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Olecku tel. 87 520 49 45, e-mail: wtzmn@op.pl

Zawody sportowe dla  osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec 2018

PLENERIADA Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych

Impreza kulturalna

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku oraz Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Olecku tel. 87 520 49 45, e-mail: wtzmn@op.pl

Imprez kulturalna – przedstawienie dorobku artystycznego osób niepełnosprawnych.

Grudzień 2018

IV Zawody Pływackie

Impreza sportowa

MOSiR w Olecku

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku oraz Stowarzyszenie Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy WTZ w Olecku tel. 87 520 49 45,

e-mail: wtzmn@op.pl

 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku,

 Tel. 87 523 91 00,

email:sp4@sp4.olecko.pl

oraz

Stowarzyszenie Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi „Pomarańcza” w Olecku

Zawody sportowe dla  osób niepełnosprawnych.

 

Submenu

 

 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku