Strona Główna > Wydarzenia 2015/2016 > Nowa sala
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nowa sala

 

 

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

 

       W grudniu 2015 r. Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał dofinansowanie z Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w kwocie 5,500 zł, co pozwoliło utworzyć i częściowo wyposażyć Salę Doświadczania Świata.

Sala Doświadczania Świata to specjalnie wyodrębnione pomieszczenie z ograniczonym dopływem światła dziennego, wyposażone w różnorodne urządzenia stymulujące rozwój zmysłów - dotyku, wzroku, słuchu, równowagi, węchu i smaku. Zgromadzone w niej urządzenia dostarczają naszym podopiecznym różnego rodzaju bodźców, których są pozbawieni w życiu codziennym lub mają problemy z ich odpowiednim wyodrębnieniem. Sala umożliwia im lepsze poznawanie i doświadczanie świata, ułatwia odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnia komfort psychofizyczny i bezpieczeństwo, wprowadza w stan relaksacji, odprężenia  i wyciszenia, zachęca do nawiązywania kontaktu i współdziałania z drugą osobą, pomaga  w pokonywaniu lęku.

 

 

 

 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku