Strona Główna > Wydarzenia 2015/2016 > Grunwald
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Grunwald

 

 

    Nasza placówka  została wybrana do uczestnictwa w projekcie "Grunwald..."Pomysłodawcą tego projektu jest Pan Robert Szaj. Projekt ma na celu przeprowadzenie trzydniowych warsztatów w danej placówce aby wyłonić w nich przyszłych twórców makiety pola Bitwy pod Grunwaldem dla osób niewidomych i niedowidzących. W pierwszym dniu pan Robert Szaj  zaprosił nas wszystkich w podróż po Wszechświecie , drugiego dnia  koledzy z Muzeum Bitwy pod Grunwaldem prezentowali tradycje związane z Bitwą oraz uzbrojenie rycerskie, a trzeciego  dnia pan  Andrzej Renes(artysta rzeźbiarz)  prowadził warsztaty artystyczne.  Projekt współfinansowany jest przez PFRON. Dzięki tym warsztatom Uczestnicy mogli zapoznać się bardziej z tematyką gwiazd, planet oraz mogli popatrzeć przez specjalne urządzenie bezpośrednio  na słońce. Stroje rycerskie w które mogli się przebierać , brać miecze we własne dłonie również wzbudzały u nich wielkie zainteresowanie. W ostatnim dniu wszyscy wykazywali się swoimi umiejętnościami plastycznymi i artystycznymi pod okiem jednego z najlepszych współczesnych rzeźbiarzy. Trzydniowe warsztaty pozostawiły wiele wspomnień oraz wzbogaciły wiedzę naszych uczestników.

 

 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku