Strona Główna > Wydarzenia 2014/2015 > Pomoc OHP
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pomoc OHP

W ramach podpisanego porozumienia z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Olecku, kadra oraz uczestnicy Klubu Aktywnych oleckiej Grupy Wychowawczej zorganizowali spotkanie z kierownikiem placówki p. Martą Romotowską. Podczas omawiania wspólnych działań przewidzianych do realizacji w 2015 r. na rzecz uczestników OHP z osobami niepełnosprawnymi, wynikł problem dwóch podopiecznych Warsztatu, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialno - bytowej. Osoby te są samotne, a jedynym ich źródłem utrzymania są niewielkie świadczenia z tytułu niepełnosprawności oraz pomoc socjalna z MOPS w Olecku. Bardzo często brakuje im pieniędzy na zakup podstawowych artykułów żywnościowych oraz innych rzeczy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. W odniesieniu do omawianego problemu postanowiliśmy pomóc potrzebującym podopiecznym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku i ustaliliśmy, że zorganizujemy zbiórkę artykułów spożywczych, a także środków czystości, które choć w niewielkim stopniu zaspokoją ich podstawowe potrzeby.

Akcja została zorganizowana w Zespole Szkół Technicznych w Olecku, w dniach od 8 do 15 kwietnia 2015 r. W tym okresie uczestnicy Klubu Aktywnych opracowali i wykonali plakat pod hasłem „Spraw radość innym” dotyczący zbiórki żywności i środków chemicznych dla dwóch podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku, który został wywieszony na tablicy ogłoszeń w holu szkoły. Akcja powiodła się. W ciągu tygodnia uczniowie ZST w Olecku oraz Gimnazjum dla Dorosłych przynosili do biura OHP niezbędne produkty spożywcze i środki czystości. W dniu 16 kwietnia zebrane produkty zostały przewiezione i przekazane potrzebującym podopiecznym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku.

W ramach podziękowania za zorganizowaną inicjatywę, kierownik p. Marta Romotowska wręczyła uczestnikom Klubu Aktywnych podziękowania za współpracę oraz okazaną pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponadto wyraziła chęć dalszej współpracy przy realizacji wspólnych zadań.

Młodzież oleckiej Grupy Wychowawczej z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w zorganizowanej akcji charytatywnej. Dzięki tej inicjatywie przyczyniła się do poprawy warunków bytowych osób niepełnosprawnych. Tego typu przedsięwzięcia motywują młodzież do chęci niesienia pomocy innym, uczą empatycznych zachowań, a ponadto wzbudzają wśród nich pozytywne uczucia wobec drugiego człowieka.

 

 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku