Strona Główna > Wydarzenia 2012/2013 > Pokaz w Warszawie
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pokaz w Warszawie

„Od współpracy… do systemu wsparcia uczniów ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi” Jak twierdził Kard. S. Wyszyński „Integracja jest tą wartością, która jednoczy wszystkich ludzi”. Tworzymy "koalicję serc”, koalicję ludzi zaangażowanych w propagowanie idei integracji społecznej    i edukacyjnej. Daliśmy tego wyraz. Zaprezentowaliśmy przykład współpracy różnych podmiotów i wspólnych działań: Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  w Olsztynie Filii w Olecku, Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku, Stowarzyszenia Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi "Pomarańcza” oraz Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Olecku. Warte podkreślenia jest również zaangażowanie na rzecz idei integracji edukacyjnej  środowiska ełckiego:  Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Ełku oraz Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi   w Ełku. W dniach 4-5 października 2012 odbyła się w Warszawie dwudniowa, ogólnopolska konferencja „Budowanie lokalnej strategii na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, której organizatorem był Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji we współpracy z projektem systemowym pn. Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli oraz przedstawicieli organizacji działających na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i służyło wymianie doświadczeń na temat budowania skutecznych strategii oświatowych na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ich wdrażania i monitorowania. Na zaproszenie organizatorów w konferencji wzięła udział : Małgorzata Burba, nauczyciel konsultant W-MODN Olsztyn Filia w Olecku, która w swoim wystąpieniu zaprezentowała  przykłady dobrych praktyk i rozwiązań dotyczących tworzenia koalicji wspierającej edukację tej grupy uczniów oraz współpracy w tym zakresie wskazanych podmiotów w naszym regionie, skuteczności działań szkoły na przykładzie ZS nr1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku        z innymi podmiotami, w tym z WTZ w Olecku, budowania systemu wsparcia  uczniom ze SPE w lokalnym środowisku.ZS nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku prezentowali: Małgorzata Michałowska, z-ca. dyrektora szkoły, Katarzyna Fiećko ,nauczyciel i prezes Stowarzyszenia Wspierania Szkół i Placówek z Oddziałami Integracyjnymi "Pomarańcza, Jarosław Bagieński, nauczyciel wspierający i członek Stowarzyszenia. Szczególnie cenne było przedstawienie doświadczeń szkoły w budowaniu współpracy z różnymi podmiotami i jej  udział w sesji plakatowej, co służyło autopromocji placówki na szczeblu ogólnopolskim. Ważność wspólnych działań na poziomie lokalnym podkreśliło znacząco uczestnictwow konferencji Marty Romotowskiej, kierownika WTZ w Olecku i Mariusza Niewiarowskiego, instruktora terapii , zarazem członków Stowarzyszenia Rodziców Osób Niepełnosprawnych i Osób Wspierających przy Warsztacie Terapii Zajęciowej  w Olecku. Jest to dobry przykład koalicji wspierającej
edukację uczniów ze SPE i nie jest ona na pewno integracją pozorną. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali się z sukcesem w części artystycznej -  „Warsztatowe klimaty”. Występ zauroczył zgromadzonych na konferencji, choć wszyscy wiemy, że był to tylko niewielki fragment  ich możliwości.Pokazaliśmy w Warszawie nasz region z jak najlepszej strony, umiemy ze sobą współpracować, wymieniamy się wiedzą, doświadczeniem, wspieramy się nawzajem i jesteśmy gotowi, by współtworzyć lokalną strategię na rzecz ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. A naszą receptą na sukces jest potwierdzenie słuszności prowadzonych działań.

                                      Małgorzata Burba, nauczyciel konsultant W-MODN Olsztyn Filia w Olecku

 

 

 

 

 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku