Strona Główna > Wydarzenia 2011/2012 > Uroczyste otwarcie
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uroczyste otwarcie

6 września  o godz.11.00 nastąpiło poświęcenie i uroczyste otwarcie budynku przy ul.Kopernika 6, w którym mieści się Biblioteka Miejska oraz Warsztat Terapii Zajęciowej.
Swoją obecnością  zaszczyciły nas władze samorządowe miasta i powiatu na czele z panem Burmistrzem Wacławem Olszewskim i Wicestarostą powiatu Panem Kazimierzem Iwanowskim. Poświęcenia tego nowoczesnego budynku dokonał ks.Prałat Lech Janowicz.

Uroczystość rozpoczęli uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej, którzy podziękowali za piękny i nowoczesny budynek, gdzie spotykają swoich przyjaciół i mają możliwość samorealizacji i pracy w wysokim standardzie.Jako kolejna głos zabrała kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Pani Marta Romotowska, która serdecznie przywitała przybyłych gości, rodziców oraz uczestników. Jeszcze raz w imieniu całej społeczności WTZ podziękowała władzom samorządowym za tak piękny obiekt, który został zmodernizowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Budynek jest bardzo przestrzenny i reprezentacyjny wyposażony w najnowszy sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny.
Pan Burmistrz Wacław Olszewski przedstawił w swoim wystąpieniu wszystkim zebranym przebieg remontu i pozyskania funduszy na jego realizacje. Po krótkich wystąpieniach została przecięta wstęga  i ksiądz Janowicz poświęcił obiekt. Wszyscy zebrani udali się na zwiedzanie tego pięknego budynku oraz obejrzeli krótką prezentacje multimedialną.


 

 

 

 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku