Strona Główna > Stowarzyszenie rodziców > Projekt
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Projekt

W  okresie od 03.08.2015r. do 30.10.2015r., uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku wraz z osobami niepełnosprawnymi z terenu miasta    i gminy Olecko oraz powiatu Oleckiego, uczestniczyli w zajęciach sportowo – rehabilitacyjnych w ramach zadania publicznego Powiatu Oleckiego          z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,pt. „Ruch, pływanie i zabawa to od zawsze świetna sprawa”.Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu:  wtorek – zajęcia na siłowni i sali gimnastycznej WTZ w Olecku oraz na obiektach MOSiR – u, a także w czwartki– zajęcia na pływalni „Lega”  w Olecku. Poprzez uczestnictwo w zajęciach osoby niepełnosprawne:

- bezpłatnie skorzystały z obiektów sportowych MOSiR i WTZ w Olecku, a także   z różnorodnych form rehabilitacji,

- nauczyły się aktywnie i zdrowo spędzać czas wolny,

- oswoiły się ze środowiskiem wodnym oraz poznały podstawowe elementy technik pływackich,

- zapoznały się z przepisami i zasadami gier oraz nauczyły się podstawowych elementów technicznych   w grach zespołowych,

- nauczyły się rywalizacji sportowej z zachowaniem zasad fair- play,

- zwiększyły swoją samoocenę, poczucie przynależności i równości w społeczeństwie,

- poprawiły ogólną wydolność układu oddechowo – krążeniowego,

- poprzez ćwiczenia korekcyjne wzmocniły mięśnie posturalne oraz skorygowały wady postawy,

- poprzez zajęcia przy muzyce poprawiły koordynację wzrokowo – ruchową,

- dzięki hydroterapii  i masażom obniżyły napięcie mięśniowe i zmniejszyły odczucia bólowe.

     Realizacja zadania przyczyniła się do rozpowszechnienia różnorodnych dziedzin sportu, aktywnego wypoczynku, różnych form rehabilitacji, a także do integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

Zwieńczeniem zajęć sportowo - rehabilitacyjnych była rywalizacja sportowa podczas Integracyjnego Meczu Piłki Siatkowej, Mini Zawodów Pływackich, Turnieju Tenisa Stołowego oraz Czwórbój Lekkoatletycznego.

 

 

 

 

 

Wydarzenia 2016/2017

 

 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku