Strona Główna > Pracownie > Pracownie wspomagające
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pracownie wspomagające

-  pracownia reintegracji zawodowej,

-  zajęcia logopedyczne,

-  zajęcia z psychologiem,

-  zajęcia kulturalno - oświatowe


 

 

 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku