Pracownia techniczna

Pracownia techniczna - instruktor terapii Tomasz Wiśniewski
Pracownia techniczna wyposażona jest w podstawowy sprzęt techniczny: wiertarki, piły, wyrzynarki, młotki, szlifierki,frezarki, tokarki i różne drobne narzędzia. Uczestnicy pod okiem instruktora, poznają metody ozdabiania drewna, wykonują ramy do obrazów,podobrazia, kwiaty ze sklejki, świeczniki i kwietniki. Nabywają w ten sposób umiejętności pracy w grupie,uczą się przyjmować odpowiedzialność za siebie, innych i efekt końcowy swoich prac. Niezbędnym elementem terapii  jest przyswajanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.