Strona Główna > Pracownie > Pracownia gospodarstwa domowego
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pracownia gospodarstwa domowego

Pracownia gospodarstwa domowego - instruktor terapii Urszula Terlecka.
Pracownia gospodarstwa domowegowyposażona jest w podstawowy sprzęt AGD, pomocny przy codziennym przygotowywaniu posiłków. Uczestnicy nabywają tu i rozwijają umiejętność gotowania, pieczenia, estetycznego podawania posiłków oraz nakrywania do stołu. Pracownia przygotowuje poczęstunki przy okazji różnych imprez. Program pracy terapeutycznej kładzie nacisk na bezpieczne i higieniczne posługiwanie się sprzętem AGD,kształtowanie samodzielności, zaradności i samoobsługi, rozwijanie poczucia smaku i estetyki, utrwalania pozytywnych nawyków żywieniowych, umiejętność współpracy i współdziałania.

 

 

 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku