Strona Główna > Kadra
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kadra

 

 

 Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej - Marta Romotowska

 

 

    Księgowy - Bożena Grzęda

Instruktorzy pracowni: 

 

    Instruktor pracowni gospodarstwa domowego - UrszulaTerlecka

 

 

 

   Instruktor pracowni ogrodniczo - florystycznej - Michał Bućwiński

 

 

  

 Instruktor pracowni krawieckiej -- Dominik Gałązka

 

 

Instruktor pracowni usprawniania ruchowego -  Katarzyna Kułak 

                                  

         

  Instruktor pracowni rękodzieła artystycznego - Iwona Łazarska

                                     

   

            Instruktor pracowni technicznej - Tomasz Wiśniewski

 

                       

   

   Instruktor pracowni plastycznej - Urszula Terlecka

 

   

 

   Instruktor pracowni informatycznej - Mariusz Niewiarowski

 

 

 

Pracownie wspomagające:     

 

 

 

   Instruktor ds reintegracji zawodowej - Iwona Milczarek

 

 

   

  Instruktor ds. kulturalno-oświatowychBożena Gałązka          

 

                               

   Psycholog - Alicja Selwocka

 

 

 

    Psycholog - Karolina Mróz                                                  

  Logopeda- Małgorzata Kwiecień
 

Pracownicy obsługi:

 

     Beata Kondracka

 

   

    Kierowca - konserwator   Jerzy Piekielniak

 

 
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku